MYSER

Myser med morgonrock och oc.
Drar till Carro vid elva.
Puss hej